Huishoudelijk reglement 2022

Algemeen

Stichting Tractor Pulling Bakel beschouwt  iedereen als gast. Wij doen ons best om een goede wedstrijd met goede voorzieningen neer te zetten. Wij verwachten dan ook dat iedereen zich als gast gedraagt. Teams / personen die zich naar het oordeel van de organisatie ernstig misdragen kunnen de toegang op het terrein worden ontzegd.

  1. Alle aanwezigen dienen terstond alle aanwijzingen door de organisatie ivm eventuele Covid-richtlijnen, op te volgen.
  2. Open vuur en vuurwerk zijn verboden.

2.  Roken in alle ruimtes is verboden, alsmede ook op de banen en het Parc-Ferme.

3.  De wedstrijdruimte is verboden toegang voor onbevoegden. De wedstrijdruimte is alles binnen de afzetting inclusief beide banen en het Parc-Ferme.

4.  Glas is op het hele terrein verboden. Tassen e.d. worden gecontroleerd bij de toegangscontrole. Mensen die dit niet toestaan kunnen geweigerd worden.

5.  Geen eigen meegenomen drank nuttigen op terrein.

6.  Verkoop van waren met commercieel belang zonder toestemming van de organisatie is verboden.

7.  Aanwijzingen van de organisatie, gemeente, politie en brandweer dienen direct opgevolgd te worden op straffe van verwijdering van het terrein.

8.  De organisatie en/of de beveiliging kan om uw legitimatiebewijs vragen. Indien u dit niet kunt of wilt tonen kunt u van het terrein verwijderd worden en/of overgedragen aan de politie.

9.  Personen onder 18 jaar mogen geen alcoholische dranken.

10. Drugs  en wapens zijn verboden. Iedereen die op drugs of wapens betrapt wordt, wordt vastgehouden en overgedragen aan de politie.

11. De bewakingsdienst en de politie hebben het recht om mensen te fouilleren. Bij weigering kan de toegang geweigerd worden of kunnen mensen van het terrein verwijderd worden. Ook kunnen mensen worden vastgehouden en overgedragen aan de politie.

12. Er is stilte tijdens de officiƫle opening.

13. Betreden van het terrein is op eigen risico.

14. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen.

15. Personen onder de 18 jaar zonder trekker rijbewijs mogen geen voertuig besturen.

16. De maximale snelheid op het gehele terrein is 10 km/uur. Dit geldt niet voor deelnemers aan de wedstrijd die vast zitten aan de sleepwagen.

17. Het is verboden een voertuig te besturen en/of deel te nemen aan de wedstrijd als men alcoholische drank genuttigd heeft.

18. Er mag geen olie worden geloosd tenzij deze deugdelijk wordt opgevangen en afgevoerd.

19. Alle voertuigen dienen schoon aan te komen.

20. De aanvang- en sluitingstijden en ook de wedstrijden kunnen aangepast worden aan de weersomstandigheden.

21. Bij afgelasting of staking wordt geen geld teruggegeven.

22. Bezoekers en/of deelnemers hebben geen recht op restitutie.

23. Consumptiemunten 2022 zijn alleen tijdens het evenement van dit jaar geldig. Ze zijn inwisselbaar op zaterdag tot 1 uur na het einde van de wedstrijd, en op zondag tot 19 uur.

24. Organisatie gebruikt het wettelijk erkend systeem van vorderen om, indien nodig, teams/deelnemers van het terrein te verwijderen.

Dit kan nog gewijzigd worden
Versie 17082022